KARIYA SHI fish store shitashi the way to go & Japanese Fish Store
shitashi
KARIYA SHI ,AICHI ,448-0853 ,Japan
Tel.0566-22-8003
05 4.0 [0reviews]
Google MAP